Kosmetika / Prací gel pro prádelny 5000ml

Prací gel pro prádelny 5000ml
Prací gel pro prádelny 5000ml Prací gel pro prádelny 5000ml Prací gel pro prádelny 5000ml

Prací gel pro prádelny 5000ml

Prací gel pro prádelny. Nové složení, vyperete i silně znečištěné prádlo.

Složení: Aniontové povrchově aktivní látky 12-30%, neionogenní povrchově aktivní látky < 5%, 2-bromo-2nitropropane-1,3-diol, parfém.

Prací gel pro účely: pohostinství, ložní prádlo, restauračního prádla, sociální sféra, gastro oblečení pro zaměstnance, komerční prádelny.

Dávkování:
Při běžném znečištění 15kg prádla / 240ml pracího gelu.

Datum spotřeby/šarže/ uvedeno na obale.

Signální slovo: Nebezpečí + symbol

H věty: H 318 Způsobuje vážné poškození očí.
H315 Dráždí kůži.

P věty: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P281 Používejte požadované osobní ochranné prostředky.
P390 Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO

Skladem ihned k odeslání
Cena s DPH: 178,- / ks

Kód: fika241      ks  

Máte-li nějaký dotaz k tomuto produktu napište nám:

Váš e-mail:   Opište kód:  

Údaje, které nám poskytnete na tomto formuláři, použijeme pro vyřízení Vašeho dotazu a marketing. Kdykoliv se můžete odhlásit kliknutím na odkaz v patičce každé zprávy.Vaše údaje budeme chránit. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů, najdete na našich stránkách. Vyplněním formuláře a kliknutím na tlačítko souhlasíte, že můžeme zpracovávat Vaše údaje v rámci těchto podmínek.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů