Prostředky na nádobí / Leona na nádobí - FilaChem 500 ml

Leona na nádobí - FilaChem 500 ml
Leona na nádobí - FilaChem 500 ml

Leona na nádobí - FilaChem 500 ml

LEONA prostředek na mytí nádobí

- Vysoce účinný prostředek na mytí nádobí

Použití:
Dávkujte 1-2 polévkové lžíce na cca 5 l teplé vody.

Složení:
Aniontové povrchově aktivní látky 15-30%, neiontové povrchově aktivní látky, kyselina citronová <5%, pomocné látky, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol,barvivo,parfém.

Datum výroby (šarže) a spotřebujte nejlépe do: Datum spotřeby/šarže/ uvedeno na obale.

Obsah: 500ml

Signální slovo: Nebezpečí.H věty: H 318 Způsobuje vážné poškození očí.
H315 Dráždí kůži.

P věty: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P390 Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Skladem ihned k odeslání
Běžná cena s DPH: 20,- / ks
Akční cena s DPH: 19,- / ks

Kód: fch0025      ks  

Máte-li nějaký dotaz k tomuto produktu napište nám:

Váš e-mail:   Opište kód:  

Údaje, které nám poskytnete na tomto formuláři, použijeme pro vyřízení Vašeho dotazu a marketing. Kdykoliv se můžete odhlásit kliknutím na odkaz v patičce každé zprávy.Vaše údaje budeme chránit. Více informací o našich zásadách ochrany osobních údajů, najdete na našich stránkách. Vyplněním formuláře a kliknutím na tlačítko souhlasíte, že můžeme zpracovávat Vaše údaje v rámci těchto podmínek.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů