WC gelový čistič na rez a vodní kámen! Účinné řešení pro úklid toalet.

WC čistič – gelový o objemu 750ml

 

Vynikající gel na čištění WC, sanitární techniky, výborně odstraňuje vodní kámen a vápenaté usazeniny, ničí bakterie, je modře obarvován a parfemován svěží vůní typu modřín.

 

Díky své vyšší hustotě ulpívá déle na stěnách toalet a působí tak na rez a vodní kámen déle.  Tento výrobek je určen pro úklidové firmy a provozy v hotelech.  Hustotu tohoto gelu lze uzpůsobit požadavkům zákazníka.  Příliš vysoká hustota zde může způsobovat, že přípravek zůstává na stěnách i po druhém a třetím spláchnutí. Z tohoto důvodu se při stejné koncentraci (kvalitě a čistící síle výrobku) nezahušťuje na nejvyšší možnou hustotu.

 

V případě zájmu ale za stejnou cenu můžeme zajistit nejvyšší konzistenci.

 

Standardně vyrábíme v konzistenci osvědčené hotely (dokonalý oplach po druhém spláchnutí).

 

Upozornění:

Standardní věty o nebezpečnosti (R-věty)
R 36/38 Dráždí oči a kůži.
Pokyny pro bezpečné zacházení (S-věty)
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě
Kyselina chlorovodíková
2.3 Další nebezpečnost
Přípravek je dráždivý, dráždí oči a kůži. Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB.

 

 

WC gel

 

 

hygiena

 

 

kyselina chlorovodíková a fosforečná

 

WC čistič na rez a vodní kámen

 

velkoobchod drogerie

úklidové služby

 

WC čistič

úklidové služby

 

 

 

WC gel do hotelu

 

levný toaletní papír